Системи автоматизації бізнесу. Головні завдання і область застосування.

Системи автоматизації бізнесу. Головні завдання і область застосування.

Головна задача CRM

CRM (в перекладі з англійської customer relationship management-управління відносинами з клієнтами) – це поєднання стратегій бізнесу, інформаційних систем і бізнес-процесів для створення в компанії підходу, який би був орієнтований на кожного окремого клієнта.

Індивідуальний підхід до клієнтів стосується не тільки загальної стратегії в бізнесі, але і корпоративної культури, структури, бізнес-процесів, операцій. Також необхідно розуміти, що головним в побудові клієнтоорієнтованої фірми відповідальним дією може бути не тільки прийняття даної стратегії, але і повна автоматизація процесу управління взаємовідносинами зі своїми клієнтами за допомогою CRM-систем.

Ця система дозволяє домогтися реалізації CRM-стратегії. Програмні компоненти CRM — це спеціальні системи, які були розроблені спеціально для автоматизації бізнес-процесів, деяких операцій і процедур які включені в стратегії фірми. Від того яка система CRM буде обрана, дуже сильно залежатиме успіх ініціатив, які спрямовані на створення клієнтського бізнесу.

Область застосування CRM

В умовах жорсткої конкуренції, яка постійно продовжує рости, коли все складніше втриматися на ринку, рано чи пізно головним питанням у діяльності будь-якої компанії стає питання збільшення ефективності роботи. Головна мета — зменшення витрат підприємства та підвищення доходу, побудова задач для залучення все більшої кількості нових клієнтів і розвитку відносин з існуючими, зробити людський фактор мінімальним і забезпечити прозорість усіх процесів фірми.

Працездатна CRM-стратегія і впровадження автоматизації в процеси роботи допоможе вирішити питання щодо залучення нових клієнтів, утримання старих і подальшого розвитку відносин з ними, звести людський фактор при роботі з клієнтами на мінімум, зробити роботу в сфері продажів абсолютно прозорою, обслуговування клієнтів, а також маркетингу.

Вигода від повної автоматизації процесів і від впровадження CRM

Сфери, які можуть охопити CRM-системи, що складаються з інформації про клієнта, управління продажами, маркетингом, сервісом, часом роботи, автоматизації обороту документів, збору статистики. Якщо застосувати розширені можливості-то можна крім стандартних завдань можна охопити ще сфери управління взаємозв’язку з діловими партнерами, управління фінансами та багато іншого.

CRM-система Terrasoft застосовується на фірмі для автоматизації управління відносинами з клієнтами буде як підтримка існуючих на фірмі регламентам і процесів, і буде мати подальший розвиток разом з фірмою.