Випробування і вимірювання

В ході енергетичного обстеження випробування та вимірювання дозволяють заповнити відсутню інформацію про об’єкт (або наявні дані викликають сумніви в їх достовірності), на підставі якої в подальшому проводиться оцінка ефективності енерговикористання.

Інструментальне обстеження виконується за допомогою стаціонарних або спеціалізованих портативних приладів. При випробуваннях і вимірах необхідно максимально використовувати наявні на підприємстві вузли обліку ПЕР, як технічні, так і комерційні.

Випробування та вимірювання найбільш результативні при комплексному підході, тому інструментальне обстеження бажано виконувати, попередньо розділивши об’єкт (підприємство) на дільниці або системи енергоспоживання.

В рамках енергоаудиту виділяють наступні види випробувань і вимірювань:

  • Одноразові – найпростіший вид, при якому відбувається дослідження енергоефективності одного окремо взятого об’єкта або ділянки при її функціонування в певному режимі. Наприклад, обстеження компресорів, вентиляторів, насосів або вимірювання ККД котла. Одноразові вимірювання і випробування вимагають мінімального набору обладнання без записуючих пристроїв.
  • Балансові – виконуються в ході складання балансу розподілу окремого виду ПЕР. Вимагають наявності точної схеми розподілу енергоносія, відповідно до якої складається план вимірів для подальшого зведення балансу. При балансових вимірах бажано проводити зняття показників одночасно в декількох точках, тому необхідно декілька вимірювальних або контрольних приладів. За результатами балансових вимірювань можна коригувати схеми енергопостачання.
  • Фіксація параметрів – полягає у визначенні певного параметра за означений проміжок часу. Наприклад, реєстрація добового графіка навантаження або температурних показників теплоспоживання. Вимагає наявності приладів з записуючими пристроями. У разі їх відсутності допускається зняття показань зі стаціонарних приладів обліку через рівні проміжки часу.