Технічне опосвідчення

Експертиза технічних об’єктів або технічний огляд проводиться з метою встановлення відповідності обстежуваних об’єктів чинним у їх відношенні вимогам. Результати огляду (експертизи) оформляються у вигляді висновку про допущення (або недопущення) обладнання, енергосистем, інженерних систем будинків до подальшої експлуатації.

Об’єктами технічного огляду є:

  • Електрообладнання та електричні мережі;
  • Водогрійні і парові котли;
  • Механізми, що працюють під тиском;
  • Трубопроводи і т. д.

Експертиза технічних об’єктів проводиться в кілька етапів:

  • Етап 1 – зовнішній і внутрішній огляд;
  • Етап 2 – вимірювання і випробування, в ході яких визначається загальний стан системи;
  • Етап 3 – протоколювання результатів та підготовка акту огляду.

Основною метою технічної експертизи є перевірка документації та фактичного стану об’єкта для того щоб з’ясувати чи буде безпечним і ефективним його подальше використання. За результатами технічного огляду фахівець може розрахувати залишковий ресурс об’єкта і, грунтуючись на результати вимірювань і тестів, дати попередню оцінку його енергоефективності. У разі виявлення неналежного стану доцільно провести технічне діагностування, у процесі якого визначаються місця і причини несправностей, а також дається прогноз працездатності обладнання.

Обов’язкове технічне опосвідчення обладнання та інженерних систем є важливим заходом щодо забезпечення безпеки праці та життєдіяльності.