Проведення навчання з охорони праці

Проведення навчання з охорони праці

Відповідно до законодавства, на кожному підприємстві керівництвом повинно бути організовано постійне навчання з охорони праці.

Організація навчання і перевірок знань працівників.

Проведення навчання з охорони праці – обов’язкова вимога до всіх роботодавців, контроль за яким проводиться спеціально призначеними державними органами. Підприємства, що порушили ці норми законодавства, піддаються великому штрафу. Для запобігання непотрібних ризиків, слід своєчасно проводити навчання з охорони праці керівників. Проведення такого навчання обов’язково як для простих працівників, так і для керівного складу. Співробітників, які у встановлені терміни не пройшли це навчання, повинні бути відсторонені від виконання своїх посадових та службових обов’язків, обумовлених трудовим договором.

Проведення навчання

Навчання з питань охорони праці включає в себе проведення інструктажу.Проводиться він усім без винятку працівникам підприємства, і являє собою інформацію про способи безпечного для життя і здоров’я виконання своїх посадових обов’язків, правильного надання першої допомоги потерпілим. Існують такі види інструктажів з питань охорони праці:

 • Вступний
 • Проводиться спеціально навченим та уповноваженою особою, на якого було покладено виконання цих обов’язків.

 • Первинний.
 • Проводиться при надходженні співробітника на роботу перед початком виконання ним своїх службових обов’язків.

 • Повторний.
 • Його проведення передбачається програмами проведення первинного інструктажу. Проводиться періодично, не рідше одного разу в 6 місяців.

 • Позаплановий.
 • Необхідність у цьому типі інструктажу з’являється в разі встановлення раніше не існуючих виробничих норм, які встановлюють регламент правових взаємин, або встановлення нового обладнання, для використання якого необхідні додаткові відомості або знання працівника.

 • Цільовий.
 • Його проводять у разі необхідності виконання одноразових робіт, які не прописані в трудовому договорі між працівником і підприємством.

  У інструктаж входить не тільки передача працівникам необхідної певної необхідної інформації, але і проводиться по закінченню навчання планова перевірка знань робітників. Дана перевірка може проводиться як безпосередньо керівництвом підприємства, так і представниками спеціально уповноваженого державного органу.

  Регламент проведення

  Питання проведення навчання з охорони праці працівників робітничих професій чітко регламентовані законом. В більшості випадків воно проводиться в найближчий час після зарахування працівника в штат, наприклад, протягом одного місяця. Для керівників і фахівців середньої ланки, також проводиться навчання в місячний термін з моменту виходу на роботу, з повторенням кожні три роки.

  Організація перевірки знань

  Існує два їх види: планова і позачергова. Планова проводиться по закінченню встановленого законодавством терміну. Позачергова проводиться в особливих випадках, наприклад допущення порушень правил охорони праці працівником, або зміни вимог законодавства. Проведення аналізу результатів навчання з цих питань виконується спеціальною комісією, що створюється наказом першого керівника підприємства, та виконує свою роботу, керуючись спеціальним положенням. В її складі зазвичай знаходяться представники керівного складу підприємства, члени профспілки. Комісії надаються повноваження проводити перевірку знань усіх працівників, найчастіше у формі тестування. Робітникам, які успішно її пройшов, видаються посвідчення встановленого зразка.