Енергоаудит муніципального освіти

Енергоаудит муніципального освіти полягає в обстеженні об’єктів енергоспоживання, що входять до його складу, в цілях оцінки енергоефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів, визначення загальнодоступних способів її підвищення та заходів щодо їх реалізації.

Визначені цілі можуть бути здійснені тільки шляхом послідовного виконання енергоаудиту муніципальних утворень з складанням енергетичних паспортів, аналізом енергетичної ефективності і вибір пріоритетних методів реалізації запропонованих енергоаудиторів заходів щодо її підвищення з подальшою оцінкою досягнутих результатів.

Проведення енергоаудиту муніципальних утворень (МО) полягає у:

 • Обстеження джерел електричної і теплової енергії, наявних газо-, електро — і тепломереж, а також мереж холодного та гарячого водопостачання;
 • Аналізі надійності та ефективності мереж електро-, тепло — і водопостачання МО;
 • Визначення фактичних обсягів споживання ПЕР, питомих показників енергоспоживання, а також потенціалу енергозбереження бюджетних організацій та житлового фонду МО;
 • Розробленні програм, спрямованих на підвищення енергоефективності і зниження питомих показників споживання ПЕР;
 • Оформленні енергетичного паспорта МО.

У свою чергу, енергоаудит муніципального освіти з оформленням енергетичного паспорта дозволяє:

 • Зібрати достовірні дані про стан енергомереж та енергообладнання в кожному МО області;
 • Визначити потенціал економії ПЕР;
 • Розробити ефективну програму з енергозбереження;
 • Забезпечити сприяння для сталого забезпечення населення, сфери ЖКГ необхідними паливно-енергетичними ресурсами;
 • Зменшити витрати споживачів, у т. ч. бюджетних організацій на ПЕР;
 • Заручитися фінансуванням реалізації заходів з енергозбереження за рахунок коштів, виділених в рамках цільових програм бюджетів вищого рівня.

В результаті кваліфіковано проведеного енергоаудиту, муніципальне освіту тільки виграє, оскільки, чим більше виявлений потенціал енергозбереження, тим привабливіше МО для потенційних інвесторів.

Вартість послуг з енергоаудиту МО залежить від кількості об’єктів, що виробляють і споживають ПЕР.